Zergatik? / ¿Por qué?

Azken bolada honetan pobrezia eta miseria egoeren areagotzearen lekuko izaten ari gar, eta joerak okerrera egingo duela ematen du. Baliabideak lortzea gero eta zailagoa da, honek emakumeengan eragin berezia izanik (etxeko eta zaintzako langileak, paperik gabeko emakumeak, etxean indarkeria matxista bizi duten emakumeak…). Laguntza-eskaerak gora doazen une larri honetan, gure kasu konkretuan, proiektuaren iraunkortasuna jokoan dago, batez ere finantzazio publikoaren murrizketen ondorioz.

La Posada de Los Abrazos – Besarkatuz, baliabide gutxi dituen kolektiboa gara, barne erabaki dugulako Adiministrazio Publikoarekin hitzarmenik ez edukitzea. Honi esker ez dugu pertsona-profil zehatz bati erantzun behar, ezta bide laguntzan epe konkretuak bete behar: eskaintzen dugun arreta La Posadara ailegatzen diren pertsonekin adostutakoan oinarritzen da. Horrela, bestela lagundu gabe geratuko liratekeen egoerei erantzun eta pertsona bakoitzari behar duen denbora guztian bide lagundu diezaiekegu.

Beraz, beste espazio batzuetara iristen ez diren egoerekin harremanetan gaude. Hala eta guztiz ere, hitzarmen ezak beste finantzazio iturrien menpe uzten du gure biziraupena: eman diezaguketen diru-laguntzak publikoak, beste kolektiboen ekarpenak eta ezagutzen edo ezagutu berri gaituzten zu bezalako pertsonen ekarpenen menpe, alegia.

Bihotzez eskertzen dizuegu bai beste batzuetan besarkatu gaituzuenei, bai oraingo honetan gure alboan zaudeten horiei.

Venimos observando que las situaciones de pobreza y miseria están aumentando e intuimos que lo van a hacer aún más. Cada vez es más difícil conseguir y acceder a recursos, afectando esto especialmente a muchas mujeres (trabajadoras de hogar y de cuidados, mujeres sin papeles, mujeres que viven violencia machista en sus casas…).

En nuestro caso concreto, el aumento de la demanda de apoyo y, sobre todo, la disminución de financiación pública, están poniendo en peligro la sostenibilidad económica del proyecto.

La Posada de Los Abrazos somos un colectivo asociativo con pocos recursos que por decisión interna no está conveniado con la administración pública. Esto nos permite no tener un perfil concreto al que atender, ni unos plazos concretos que cumplir en los acompañamientos, todo depende de los acuerdos a los que lleguemos con las personas que llegan a La Posada. De esta forma podemos dar respuesta a situaciones que de otra manera se quedarían sin atender y acompañar a cada persona todo el tiempo que lo necesite.

Debido a la ausencia de convenio, nuestra supervivencia económica depende exclusivamente de las subvenciones públicas que anualmente puedan concedernos, de las aportaciones de otros colectivos, y finalmente de personas como tú, que nos conoces o acabas de hacerlo.

Estamos muy agradecidas, tanto a las que nos habéis abrazado en otros momentos, como a quienes estáis ahora a nuestro lado.